Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác nghiệp vụ và kỹ thuật giữa Công ty TNHH SMARTNET và Công ty Cổ phần LOOKS (Nhật Bản) 17/09/2015

Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác nghiệp vụ và kỹ thuật giữa Công ty TNHH SMARTNET và Công ty Cổ phần LOOKS (Nhật Bản)

1

2

3

4

5

6

7

8