Lễ ký kết hợp tác Smartnet & FPT Polytechnic

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty SMARTNET & Trường FPT Polytechnic ngày 15/07/2017.

20286928_1380624645348275_6993972512046838059_o

Ban lãnh đạo công ty Smartnet không ngừng tìm kiếm tài năng mà còn tạo môi trường chuyên nghiệp đến các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm trong chuyên ngành CNTT. Đây là cơ hội cũng là thách thức để tập thể nhân viên Smartnet cùng phát triển.

20280556_1380624772014929_8259418894243296112_o

20280601_1380624788681594_6858195468538803297_o

20414287_1380624738681599_1178576321370783690_o

20369163_1380624642014942_322858834369908374_o

20368821_1380624648681608_3350669091343332137_o

Buổi lễ ký kết được diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. Hy vọng một tương lai, thế hệ mới sẽ nối tiếp con đường phát triển phần mềm.