Sinh nhật Smartnet-ers năm 2017

Ngày sinh nhật luôn là một trong những ngày quan trọng và ý nghĩa nhất trong mỗi chúng ta, vì vậy hãy khiến cho người mà bạn yêu quý trở nên vui vẻ hơn trong ngày đặc biệt này nhé.

Chúc mọi điều ước trong ngày sinh nhật của bạn đều trở thành hiện thực, hãy thổi nến trên bánh sinh nhật để ước mơ được nhiệm màu.

23736075_1490913510986054_4465877021187945375_o

17390457_1259555200788554_3285325711814558918_o

25734153_1523851534358918_2732334202831741471_o

1. HAPPY BIRTHDAY 01-03/2017

• Ms.Nguyen Son Lam – 02/01
• Ms.Diep Yen Nhi – 08/03
• Ms.Le Thi Ngoc Tu – 20/03
• Mr. Nguyen Quang Nhon – 23/03

17390437_1259555214121886_7520451865706944285_o

2. HAPPY BIRTHDAY 04/2017
• Mr. Phan Khac Hieu – 14/04
• Mr. Nguyen Hoang An – 20/04

18528000_1314687395275334_3615982735123031227_n

3. HAPPY BIRTHDAY 05/2017
• Mr. Nguyen Xuan Dien – 13/05

18518351_1314687348608672_5264759279120669372_o

4. HAPPY BIRTHDAY 06/2017
• Mr. Truong Van Hieu – 29/06
5. HAPPY BIRTHDAY 09/2017
• Mr. Mai Hoang Phu – 25/09/2017

22519769_1461336113943794_7979153938061291119_o

6. HAPPY BIRTHDAY 10/2017
• Ms. Dao Thi Hue – 10/10/2017

22498874_1461339097276829_4963033115075055995_o

7. HAPPY BIRTHDAY 11/2017
• Mr. Tran Hoang Vu – 09/11/2017
• Mr. Huynh Huu Phat – 23/11/2017

23674664_1490913504319388_4255887812910690325_o

23755050_1490913564319382_6808240801004237762_n