Thực Tập Sinh

[SMARTNET] NHẬN THỰC TẬP WEB DEVELOPER Đối tượng Các bạn SV vừa ra trường cần nâng cao kỹ năng phát triển web. Các bạn SV đang cần tìm nơi thực tập theo chương trình đào tạo của trường. Các bạn yêu thích lập trình web muốn trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp. Quyền lợi