smartnet

Chuyến thăm SMARTNET của đại diện công ty Fujitsu Learning Media

Ngày 21/7/2011, ông Hiroto Toda, đại diện công ty Fujitsu Learning Media (là công ty giáo dục hàng đầu tại Nhật Bản), đã đến thăm và có buổi giao lưu trò chuyện với các thành viên Công ty TNHH SMARTNET. Đi cùng với ông còn có 2 đại diện của công ty Cổ phần Act